Trifolium tomentosum L.

trèvol tomentós

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats
Sectors: plana