Tussilago farfara L.

pota de cavall

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vorades humides
Sectors: Guilleries