Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

barretets

Família: Crassulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: relleixos rocosos, murs, esquerdes i cassoletes en granodiorites
Sectors: Guilleries, plana