Urtica dioica L. subsp. dioica

ortiga gran

Família: Urticaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, cardassars, terres humides remogudes
Sectors: Guilleries, plana