Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

anagall d’aigua

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana