Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga

creixen de cavall

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries