Veronica hederifolia L.

morró negre

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana