Veronica persica Poir.

morró

Família: Plantaginaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars ruderals, vores de camins, marges de camps, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana