Viburnum tinus L.

marfull

Família: Adoxaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes
Sectors: Guilleries, plana