Vicia angustifolia L.

[V. sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.]

veça

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, conreus
Sectors: Guilleries, plana