Vicia disperma DC.

vícia disperma

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: fenassars, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries