Vicia hybrida L.

veçota

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: fenassars, vores de camins, herbassars
Sectors: plana