Vicia lutea L. subsp. lutea

galavars

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars
Sectors: plana