Vicia peregrina L.

vícia peregrina

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: Guilleries