Vicia sativa L.

veça

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars, prats, vores de camins, marges, descampats
Sectors: Guilleries, plana