Vitis rupestris Scheele

Família: Vitaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: feixes abandonades, marges de camps, talussos
Sectors: Guilleries, plana